GJ 2007/54, Rechtbank Leeuwarden 16-02-2007, AZ8860, 79520/KG ZA 06-385 (met annotatie van M.F. van der Mersch onder «GJ» 2007/55)

Inhoudsindicatie

Strijd met transparantie-eis, Heraanbesteding

Samenvatting

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, die de aanbesteding namens acht gemeenten verzorgt, heeft bij de aanbesteding van de Wmo-hulpmiddelen op diverse punten in strijd gehandeld met het transparantiebeginsel. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gunningscriteria niet uitputtend in het bestek zijn vermeld op een zodanige wijze dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren. Verder zijn de gunningscriteria tussentijds gewijzigd en is een afgewezen…

Verder lezen
Terug naar overzicht