GJ 2009/134, Rechtbank Haarlem, locatie Zaandam 09-10-2009, BJ9919, 430209 AO VERZ 09-216

Inhoudsindicatie

Ontbinding zorgovereenkomst, Bijzonder karakter arbeidsrelatie, Bijzondere omstandigheden die zorgovereenkomst kenmerken, Geen vergoeding toegekend

Samenvatting

Verzoeker heeft met verweerder een arbeidsovereenkomst in de vorm van een zorgovereenkomst gesloten per 1 september 2007. Partijen zijn overeengekomen dat verweerder zes dagen per week werkzaamheden verricht bestaande uit hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en ondersteunende/activerende begeleiding. Het salaris van verweerder wordt betaald uit het aan verzoeker op grond van de AWBZ toegekende persoonsgebonden budget. Verweerder heeft zich op 21 februari 2008 ziek gemeld. Verzoeker heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht