GJ 2009/138, HvJ EG 11-06-2009, , C-300/07

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen, Ziekenfonds als aanbestedende dienst, Opdracht tot levering, Raamovereenkomst

Samenvatting

In een geding tussen een bedrijf voor orthopedische schoenen en een Duits ziekenfonds worden drie prejudiciële vragen aan het hof gesteld. De eerste vraag is of Duitse ziekenfondsen aanbestedende diensten zijn in de zin van de richtlijn. Daarvoor is in dit geval bepalend of voldaan is aan het in art. 1 lid 9 tweede alinea onder c EG gestelde vereiste dat de activiteiten hoofdzakelijk door de staat moeten worden gefinancierd. Het hof overweegt dat dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht