GJ 2009/5, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 27-11-2008, , 2007/041

Inhoudsindicatie

Kaakchirurg, Nalatigheid behandelend arts, Onvoldoende instructies aan en communicatie met verpleging, Geen lichamelijk onderzoek, Summiere overdracht, Waarschuwing, Periode met juridische onderzoeken en procedures strafverlichtende omstandigheid

Samenvatting

Verweerder is als kaakchirurg werkzaam in het ziekenhuis waar de zoon van klaagster werd behandeld. De zoon is in 1999, kort na het door een tandarts laten trekken van een kies, aan de gevolgen van een mondbodemabces overleden. Klaagsters klacht komt erop neer dat verweerder nalatig is geweest, in strijd met het protocol geneesmiddelen heeft toegediend, …

Verder lezen
Terug naar overzicht