GJ 2009/60, Kantonrechter Maastricht 18-02-2009, BH6089, 311485 CV EXPL 08-4416

Inhoudsindicatie

Tandartskosten minderjarige, Geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wettelijke onderhoudsplicht ouders jegens minderjarige kinderen

Samenvatting

De minderjarige dochter van gedaagde heeft tandheelkundige behandelingen bij eiser ondergaan. Zij is verzekerd op de polis van haar vader. De tandarts vordert betaling van de gemaakte kosten, die onvergoed zijn gebleven. De vordering wordt bij gebrek aan een contractuele grondslag afgewezen. Gedaagde was bij het aangaan van de geneeskundige behandelingsovereenkomst geen partij. Ook op de wettelijke onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen kan eiser zich niet beroepen omdat die plicht alleen geldt tussen…

Verder lezen
Terug naar overzicht