GJ 2010/101, Regionaal Tuchtcollege Groningen 01-06-2010, YG0407, G2009/52

Inhoudsindicatie

Psychiater, Medische verklaring, Uitspraken over echtscheidingsproblematiek, Psychiater dient zich als behandelend arts niet in belangenconflict te begeven, Waarschuwing

Samenvatting

Klager verwijt verweerder dat hij als behandelend psychiater van zijn ex-echtgenote, in een tussen hen bestaand belangenconflict is getreden. In een psychiatrisch rapport heeft hij stellige uitspraken gedaan over de opvoedkundige kwaliteiten van de ex-echtgenote en over de vraag waar de hoofdverblijfplaats van hun kind moet worden bepaald alsmede over de tot stand te komen omgangsregeling. Tevens heeft hij per brief…

Verder lezen
Terug naar overzicht