GJ 2010/115, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-08-2010, YG0535, C2009/292

Inhoudsindicatie

Huisarts in opleiding, Moslima, Hoofddoek, Weigering behandelaar, Vrije artsenkeuze, Richtlijn KNMG, Kennelijk ongegrond

Samenvatting

Klaagster heeft zich tot verweerster gewend met rugklachten. Klaagster wilde pas onderzocht worden als verweerster haar hoofddoek zou afdoen. Verweerster heeft klaagster medegedeeld dat zij niet bereid was dat te doen. Klaagster meent dat verweerster willens en wetens een medisch risico heeft genomen en dat zij haar principes heeft laten prevaleren boven de gezondheid van de vragende, zwakkere partij. In eerste aanleg wordt de klacht als…

Verder lezen
Terug naar overzicht