GJ 2010/60, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 20-04-2010, YG0234, 2009/251

Inhoudsindicatie

GZ-psycholoog, Psychologisch onderzoek i.v.m omgangsregeling, Conclusies onvoldoende onderbouwd, Vooringenomenheid, Strijd met beroepscode, Waarschuwing

Samenvatting

Een vader van vier kinderen is na echtscheiding en met het oog op een omgangsregeling psychologisch onderzocht. Op basis van dit rapport heeft de rechtbank beslist de vader de omgang met zijn kinderen voor twee jaren te ontzeggen. De vader klaagt bij het Regionaal Tuchtcollege dat de psycholoog bij het onderzoek onzorgvuldig en ondeskundig te werk is gegaan en dat zij heeft geweigerd de door de vader…

Verder lezen
Terug naar overzicht