GJ 2010/70, Rechtbank Haarlem 19-03-2010, BL9315, AWB 10-999, 10-856 (met annotatie van mr. H.M. den Herder)

Inhoudsindicatie

Indicatiebesluit CIZ, Termijn nemen van besluit op bezwaar, Beroep tegen niet-tijdig nemen besluit op bezwaar, Beroep gegrond

Samenvatting

Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (hierna: CIZ). Omdat het CIZ geen besluit op bezwaar heeft genomen, hebben eisers beroep ingesteld bij de rechtbank. Op verzoek van de rechtbank heeft het CIZ erkend dat de afhandeling van het bezwaarschrift te lang heeft geduurd. Wel heeft het CIZ inmiddels een conceptbeslissing ter advisering aan het College zorgverzekeringen (Cvz…

Verder lezen
Terug naar overzicht