GJ 2010/72, Rechtbank Maastricht (Voorzieningenrechter) 03-05-2010, BM3162, 149188/KG ZA 10-116

Inhoudsindicatie

Ziekenhuis, Borgstelling, Staatssteun, Verschaffen van voordeel, Onderneming in financiële moeilijkheden, Marktconforme vergoeding

Samenvatting

Orbis is in financiële moeilijkheden geraakt bij de bouw van haar ziekenhuis. Hierdoor is een reorganisatie nodig. De banken zijn bereid het bedrag voor de reorganisatie te betalen als derden bereid zijn borg te staan voor de geldlening. Zowel de gemeente als de provincie stemmen in met een borgstelling. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (hierna: AZM) meent dat deze borgstelling ongeoorloofde staatssteun is en vordert de provincie en de gemeente…

Verder lezen
Terug naar overzicht