GJ 2010/77, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 11-05-2010, YG0274, C2009/051

Inhoudsindicatie

Verzekeringsarts, Beroepsgeheim, Doorbreken beroepsgeheim, Uitzondering beroepsgeheim, Ernstig vermoeden van Fraude, Richtlijn Beheer gegevens

Samenvatting

Het Regionaal Tuchtcollege heeft aan een verzekeringsarts een waarschuwing opgelegd voor het doorbreken van zijn beroepsgeheim. De verzekeringsarts had in het kader van een strafrechtelijk fraudeonderzoek informatie over klaagster verstrekt. Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat ook voor de arts die werkzaam is als verzekeringsgeneeskundige in het kader van de sociale verzekering het medisch beroepsgeheim geldt. Van het beroepsgeheim kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. Omdat de wet geen uitsluitsel geeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht