GJ 2010/94, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 06-04-2010, YG0367, 2009/168

Inhoudsindicatie

Verloskundige, Overdracht zorg aan verpleegkundige, Spoedsectio, Baby overlijdt, Afspraken met verpleegkundige ontoereikend, Onvoldoende doortastend optreden, Teveel taken overgelaten aan verpleegkundige, Onnodig delay sectio, Berisping

Samenvatting

Patiënte wordt bij een zwangerschap van 39 weken opgenomen in het ziekenhuis. Zij wordt begeleid door verweerster (hierna: de verloskundige), van wie zij een particuliere patiënte is. Daarbij gold de afspraak dat de verloskundige de bevalling zou begeleiden ook als zij geen dienst had. Er vond geen overleg plaats met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht