GJ 2011/113, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 07-06-2011, YG1156, 2010/191v

Inhoudsindicatie

Verloskundige, Samenwerking, Verantwoordelijkheidsverdeling met gynaecoloog, Informatieoverdracht, Overweging ten overvloede, Waarschuwing

Samenvatting

Bij klaagster is tijdens de bevalling een uterusruptuur opgetreden als gevolg waarvan haar dochter is overleden. Zowel klaagster als de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben een klacht tegen de gynaecoloog en de verloskundige ingediend. De zaken worden gezamenlijk behandeld. De verloskundige wordt onder meer verweten de grenzen van haar verantwoordelijkheid in verhouding tot de gynaecoloog niet in acht genomen te hebben. Zij had de gynaecoloog niet op de hoogte gesteld van…

Verder lezen
Terug naar overzicht