GJ 2011/114, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 07-06-2011, YG1152, 10162

Inhoudsindicatie

Arts, Voorheen hartchirurg, Chelatietherapie, Alternatieve behandelmethode, Informed consent, Zorgplicht, Contact huisarts, Ernstig verwijtbaar tekortschieten, Onnodig levensgevaarlijk risico, Ontbreken inzicht eigen handelen, Schorsing (deels voorwaardelijk)

Samenvatting

Klager verwijt verweerder, basisarts voorheen hartchirurg, het onvoldoende en onjuist informeren over chelatietherapie (alternatieve behandeling), onvoldoende aandacht voor pijnklachten en ontmoedigen van ziekenhuisbezoek, en het onvoldoende informeren van de huisarts. Het College stelt dat het niet zonder meer verboden is een nimmer wetenschappelijk bewezen alternatieve behandelmethode voor hartklachten…

Verder lezen
Terug naar overzicht