GJ 2011/128, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 24-11-2011, YG1228, 2010/357T

Inhoudsindicatie

Tandarts, Annulering vervolgafspraken na klachten patiënt, Eenzijdige opzegging behandelingsovereenkomst, Indienen van klacht geen gewichtige reden, Geen adequate vervanging, Geen aansluiting bij klachtregeling, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerster (tandarts) heeft bij een patiënte een behandeling verricht ter voorbereiding op het plaatsen van een kroon. Na afloop heeft patiënte bij de balie geklaagd over de gang van zaken tijdens de behandeling. Naar aanleiding hiervan heeft de tandarts alle vervolgafspraken geannuleerd. Patiënte verwijt de tandarts onder meer dat zij de behandeling niet volgens de regelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht