GJ 2011/28, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 06-01-2011, YG0812, C2009.147

Inhoudsindicatie

Cardio-thoracaal chirurg, Informeren patiënt, Verantwoordelijkheid pre-operatieve traject, Verantwoordelijkheid operateur, Verantwoordelijkheid voor anesthesioloog, Bekwaamheid medisch specialist, Waarschuwing

Samenvatting

Bij patiënt is een sternotomie uitgevoerd om een tumor te verwijderen. De patiënt overlijdt na een tweede operatie. De klacht omvat vijf onderdelen. In eerste aanleg wordt alleen het vijfde klachtonderdeel, waarin klagers stellen dat verweerder onvoldoende ervaring had om de operatie te verrichten, gegrond verklaard. Het College oordeelt onder meer dat verweerder de patiënt zelf had moeten…

Verder lezen
Terug naar overzicht