GJ 2011/29, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 19-10-2010, YG0750, 2009/276AP

Inhoudsindicatie

Apotheker, Medicatiefout, Foutieve dosering, Handmatige controle dosering, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerster wordt verweten het geneesmiddel methotrexaat in foutieve dosering aan patiënte mee te hebben geven en nagelaten te hebben de dosering handmatig te controleren. Het eerste klachtonderdeel is gegrond omdat verweerster bij controle van de aftekenlijst over het hoofd heeft gezien dat de dosering afweek van de voorgeschreven dosering hetgeen haar verweten kan worden. Dit geldt te meer nu het een risicovol geneesmiddel betreft en bekend was dat er soms via het Apotheek Informatie Systeem (…

Verder lezen
Terug naar overzicht