GJ 2011/5, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 02-11-2010, YG0637, 2010/043 (met annotatie van Y.M. Drewes en A.C. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Huisarts, Zwangerschap niet opgemerkt, Meegeven medische dossiers aan gezinsleden, Waarschuwing

Samenvatting

Klager verwijt de huisarts nalatigheid omdat hij bij klagers negentienjarige dochter een zwangerschap van drie à vier maanden niet zou hebben geconstateerd. Klager verwijt de huisarts tevens het meegeven van de medische dossiers van alle gezinsleden aan zijn echtgenote. De huisarts betwist de klachten gemotiveerd. Het college oordeelt dat de huisarts op grond van de NHG-standaard Amenorroe geen genoegen had mogen nemen met de mededeling van de dochter dat zij geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht