GJ 2011/62, RvS 22-12-2010, BO8322, 200908415/1/H2 (met annotatie van mr. A.L. Heinen)

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Erkenning van een in een andere Europese lidstaat verworven beroepskwalificatie, Toetsingskader, Evenredigheidsbeginsel van toepassing, Vaststelling compenserende maatregel, Minister wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen

Samenvatting

Een Franse gezondheidszorgpsycholoog (hierna: appellante) heeft een aanvraag om erkenning van beroepskwalificaties voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog ingediend. Deze aanvraag is door de minister afgewezen (hierna: het besluit) omdat er wezenlijke verschillen zouden bestaan tussen het door middel van opleiding en werkervaring door appelante bereikte niveau en het niveau waaraan volgens de

Verder lezen
Terug naar overzicht