GJ 2011/66, Rechtbank Haarlem 02-02-2011, BP3489, AWB 10/6211

Inhoudsindicatie

Thematisch onderzoek IGZ, Zorgbemiddelingsbureau ten onrechte aangemerkt als zorginstelling, Instelling hield zich inhoudelijk bezig met verlenen van zorg, Toezicht IGZ, Steekproefsgewijs toezicht leidt niet zonder meer tot ongelijke behandeling instellingen, Verzoek tot treffen voorlopige voorziening afgewezen

Samenvatting

De Inspecteur voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een bezoek gebracht aan een zorginstelling (een eenmanszaak) en naar aanleiding hiervan een rapport openbaar gemaakt waaruit blijkt dat ten aanzien van een viertal onderzochte thema’s sprake is van een hoog of een zeer hoog risico…

Verder lezen
Terug naar overzicht