GJ 2012/10, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 24-11-2011, YG1538, 184/2010

Inhoudsindicatie

Huisarts, Melding Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Schending geheimhoudingsplicht, Niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen, Inzicht in onjuist handelen, Herstel en lering, Waarschuwing

Samenvatting

Klager verwijt huisarts schending geheimhoudingsplicht door bij AMK-melding informatie over klager te verstrekken zonder diens toestemming. Zorgverlener heeft de bevoegdheid om na een zorgvuldig traject, met belangenafweging, de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Dit houdt niet in dat bij AMK-melding geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Echter, het enkele feit dat toestemming niet kan worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht