GJ 2012/125, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 31-05-2012, YG2066, 086/2011

Inhoudsindicatie

Tandarts, Plaatsing beugel, Sluiting praktijk, Opzegging behandelingsovereenkomst, Geen zorg gedragen voor overname van behandelingen, Niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen, Waarschuwing

Samenvatting

Een tandarts heeft bij een patiënte een beugel geplaatst. Toen zij voor een vervolgafspraak kwam, bleek de praktijk gesloten te zijn. Op het moment dat de tandarts de beugel plaatste, wist hij dat hij de vervolgbehandeling niet kon verlenen omdat hij de praktijk zou sluiten. Desondanks heeft hij de beugel geplaatst. Na plaatsing van beugel zijn regelmatig controles nodig…

Verder lezen
Terug naar overzicht