GJ 2012/128, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 02-08-2012, YG2276, 267/2011

Inhoudsindicatie

Gynaecoloog, Deels verwijtbaar handelen, Verbeteracties, Aanpassing protocollen, Beoordelingsmaatstaf: stand van wetenschap t.t.v. behandeling, Waarschuwing

Samenvatting

Klagers, echtgenoot/ouders overleden patiënte, verwijten verweerster, gynaecoloog, dat behandeling niet adequaat is geweest door: het niet stabiliseren van de situatie (zwangerschapsvergiftiging), het niet toedienen bloeddrukverlagende middelen, het niet beëindigen van de zwangerschap 2-4 dagen na stabilisatie, het niet luisteren naar signalen moeder/kind, het niet overleggen/overdragen gespecialiseerd centrum…

Verder lezen
Terug naar overzicht