GJ 2012/144, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 30-08-2012, YG2319, C2011.426

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Ondertoezichtstelling, Ontvankelijkheid, Belanghebbende, Opdrachtgever, Werkrelatie, Vertegenwoordiging, Zorgvuldigheid onderzoek, Eenzijdige informatie, Dossieronderzoek, Belang kinderen, Schorsing

Samenvatting

In eerste aanleg is klaagster, appellante, als gezinsvoogd niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht tegen de gezondheidspsycholoog betrokken bij onderzoek naar de moeder van de ondertoezichtgestelden. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam heeft klaagster niet als belanghebbende in de zin van art. 65 lid 1 onder b Wet BIG aangemerkt, omdat geen sprake is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht