GJ 2012/150, Rechtbank Maastricht 03-10-2012, BX9412, 160794/HA ZA 11-376

Inhoudsindicatie

AWBZ-zorg, Overeenkomst zorgkantoor, Inkoopdocument, Materiële controle, Nacalculatie, Persoonsgegevens, Wettelijke plicht, Toerekenbare tekortkoming nakoming, Onrechtmatige daad, PGB

Samenvatting

Tussen CZ Zorgkantoor, eiseres, en Pandora en Arion, gedaagden, zijn jaarlijks overeenkomsten afgesloten voor het leveren van zorg aan AWBZ-verzekerden. De overeenkomst beschrijft de eisen van nacalculatie van het betreffende jaar. De uitkomsten van bureaucontroles en materiële controles, om de rechtmatigheid en doelmatigheid vast te stellen, staan daarbij centraal. Daartoe is inzage…

Verder lezen
Terug naar overzicht