GJ 2012/47, Regionaal Tuchtcollege Groningen 20-12-2011, YG1634, GP2011-01 (met annotatie van mr. H.C. Schutrops)

Inhoudsindicatie

GZ-Psycholoog, Forensisch mediator, Schending geheimhoudingsplicht, Strijd met hoor en wederhoorbeginsel, Onzorgvuldig, onvoldoende partijdig, onvoldoende onafhankelijk handelen, Geen blokkeringsrecht, Beroepscode psychologen, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerster, gz-psycholoog - forensisch mediator, schending privacy en vertrouwelijkheid door zonder toestemming derde uit te nodigen bij gesprek met bespreking vertrouwelijke informatie. Klacht ontvankelijk: verweerster benoemd vanwege kennis en ervaring gz-psycholoog en in die hoedanigheid werkzaamheden als deskundige verricht. Klacht gegrond: niet alleen schending geheimhoudingsplicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht