GJ 2012/48, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 16-02-2012, YG1800, 218/2011

Inhoudsindicatie

Huisarts, Verstrekking kopie medisch dossier, Verzoek mogelijk niet ontvangen, Geen tuchtrechtelijk verwijt, Behandelingsovereenkomst, Verplichtingen beide partijen, Redelijk gedrag patiënt, Herinneren verzoek voorafgaand aan tuchtklacht, Klacht afgewezen

Samenvatting

Klager verwijt verweerder dat hij in strijd met een aantal wettelijke bepalingen heeft gehandeld door hem geen kopie van zijn medisch dossier te verstrekken. Verweerder betreurt dat het verzoek van klager in het ongerede is geraakt en suggereert dat sprake zou kunnen zijn van een onjuiste bezorging. Het College overweegt dat niet is komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht