GJ 2012/87, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 08-05-2012, YG2008, 2011-068

Inhoudsindicatie

Huisarts, Informatieverstrekking aan AMK, Onvoldoende onderzoek naar noodzaak tot informatieverstrekking, Eigen afweging arts, Subsidiariteitsbeginsel, Waarschuwing

Samenvatting

Huisarts heeft op verzoek van AMK telefonisch informatie verstrekt over ouders. Kern van verwijt aan huisarts betreft schending van zijn geheimhoudingsplicht. Huisarts bevond zich niet in een situatie van conflict van plichten. Er was geen sprake van een acute situatie. De huisarts had zich derhalve moeten beraden of de noodzaak bestond tot informatieverstrekking aan het AMK. Hierbij had hij een eigen afweging moeten maken en…

Verder lezen
Terug naar overzicht