GJ 2012/9, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 10-11-2011, YG1486, 093/2010

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Verzuimbegeleiding, Vooringenomenheid.Niet-onafhankelijke opstelling in arbeidsconflict, Berisping

Samenvatting

Een bedrijfsarts heeft de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer verricht. Het verwijt betreft een niet onafhankelijke opstelling van de bedrijfsarts in een arbeidsconflict. Het college oordeelt dat de bedrijfsarts zich vooringenomen heeft opgesteld door de klachten van de werknemer van meet af aan niet serieus te nemen terwijl hij nagelaten heeft onderzoek te doen naar de juistheid van de diagnose. Hij heeft zijn twijfels echter wel medegedeeld aan de werkgever, hetgeen tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht