GJ 2012/90, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 24-05-2012, YG2051, 001a/2012

Inhoudsindicatie

Psychiater, Dossiervoering onvoldoende, Praktijkvoering beneden de maat, Ontbreken diagnose-onderbouwing en diagnose-evaluatie, Tekortschieten in medicamenteuze behandeling, Onverantwoorde praktijkuitoefening, Schorsing drie mnd inschrijving BIG-register

Samenvatting

Patiënte, klaagster, verwijt haar psychiater, verweerster, geen goede diagnosestelling noch evaluatie; medicatievoorschrijving zonder onderbouwing noch periodieke herziening; onvoldoende voorlichting over bijwerkingen; niet acht slaan op evidente bijwerkingen; niet doorverwijzen naar relevante specialisten; niet begeleiden bij opname; niet zorgdragen voor gecontroleerd afbouw lithiumgebruik; niet verlenen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht