GJ 2013/103, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 21-05-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0818, 200.113.298

Inhoudsindicatie

Zorgovereenkomst, Farmaceutische zorg, Lijst geneesmiddelen, Spoedeisend belang, Haviltex-maatstaf, Redelijkheid en billijkheid, Beoordeling feiten en omstandigheden

Samenvatting

Een zorgaanbieder, Medizorg, levert thuisbehandeling met als doel ziekenhuisopnames te voorkomen of bekorten. Zorgverzekeraar VGZ heeft met Medizorg een zorgovereenkomst voor het verlenen van farmaceutische zorg gesloten. Vanwege de beperkingen die moeten worden opgelegd als unieke leverancier is een limitatieve lijst met medicijnen afgesproken. VGZ heeft het verzoek van Medizorg om Victrelis toe te voegen aan de lijst afgewezen. In eerste…

Verder lezen
Terug naar overzicht