GJ 2013/22, Rechtbank Haarlem 30-11-2012, BY4920, AWB 12-4748 WOB

Inhoudsindicatie

Actieve openbaarmaking, Publicatie rapportage, Onevenredig nadeel, Onjuiste feiten, Zienswijze, Beleid IGZ

Samenvatting

Verweerder, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft verzoekster medegedeeld dat rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) openbaar zal worden gemaakt. Verzoekster heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en verzocht een voorlopige voorziening te treffen omdat zij onevenredig in haar belangen zou worden getroffen vanwege onjuiste en onvolledige weergave van feiten. Verweerder wijst op het actief openbaarmakingsbeleid. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht