GJ 2013/23, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 20-12-2012, YG2527, C2012.050

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Geen schending beroepsgeheim, Geen sprake van onrechtmatig doorspelen vertrouwelijke gegevens, Adequate verzuimbegeleiding, Werkgerelateerd werkverzuim, Formulering adviezen zorgvuldiger, Geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, Beroep verworpen

Samenvatting

Klaagster, appellante, verwijt bedrijfsarts, verweerder, schending beroepsgeheim en onrechtmatig handelen door, ondanks bedongen vertrouwelijkheid, vertrouwelijke informatie aan klaagsters werkgever door te spelen. Van schending beroepsgeheim naar oordeel Centraal Tuchtcollege geen sprake: gewraakte passage in rapport bedrijfsarts moet worden geplaatst in het kader van de door de bedrijfsarts te verlenen adequate begeleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht