GJ 2013/39, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2013, BZ1711, 107.000.981/01

Inhoudsindicatie

Medische aansprakelijkheid, Zorgplicht, Professionele norm, Causaal verband, Bewijslast, Stelplicht, Conditio sine qua non, Deskundigen, Proportionele aansprakelijkheid

Samenvatting

In tussenarrest heeft het hof Arnhem-Leeuwarden overwogen dat door het niet opereren van appellant door Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja, gedaagde, niet is voldaan aan de zorgplicht op grond van art. 7:453 BW en de verleende zorg niet voldoet aan de professionele norm. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen schending zorgplicht en…

Verder lezen
Terug naar overzicht