GJ 2013/59, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 26-03-2013, YG2757, C2012.093

Inhoudsindicatie

Huisarts, Klacht IGZ, Redelijk bekwame beroepsuitoefening, Inspanningsverplichting, Zorgplicht, Beroep gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

De klacht van de IGZ houdt in dat de huisarts in strijd heeft gehandeld met de zorg die hij had moeten betrachten ten opzichte van een patiënt met Diabetes Mellitus type I en voor wie hij herhaalrecepten voor insuline, naalden en teststrips uitschreef. Het RTG Zwolle heeft de klacht afgewezen. De IGZ is hiertegen in hoger beroep gekomen. Volgens het College staat de vraag centraal of de huisarts voldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht