GJ 2013/61, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 12-03-2013, YG2697, 2012/433

Inhoudsindicatie

Cardioloog, Klacht IGZ, Onvoldoende praktijkvoering, Dossiervoering, Continuïteit van zorg, Klacht gegrond, Doorhaling BIG-register, Onmiddellijke schorsing

Samenvatting

De klacht van IGZ houdt in dat de wijze van praktijkvoering van verweerder (cardioloog) onvoldoende is en ver beneden de standaard van de beroepsgroep. Ook voldoet de dossiervorming niet, zijn de opslag en toegankelijkheid van onderzoeksuitslagen en de continuïteit van zorg niet voldoende geborgd en heeft verweerder geen protocollen waarmee hij werkt. Het College acht de klachten gegrond. Verweerder heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht