GJ 2014/133, Gerechtshof Amsterdam 17-06-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2280, 23-004267-12 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Gynaecoloog, Fataal afgelopen bevalling, Schuldig, Aanmerkelijke nalatigheid, Uitoefening van beroep, Samenloop tuchtrecht, Regierol, Eindverantwoordelijkheid, Hoofdbehandelaar, Geneeskundige behandelingsovereenkomst, Informed consent, Hoog-risico patiënte, Causaliteit, Toerekenbaar, Strafbaar, Sanctie

Samenvatting

Na een fataal afgelopen bevalling is verdachte, gynaecoloog, veroordeeld voor dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld, vanwege aanmerkelijke nalatigheid tijdens uitoefening van zijn beroep. In hoger beroep stelt het Hof Amsterdam de eindverantwoordelijkheid van verdachte als hoofdbehandelaar voorop en volgt hierin het…

Verder lezen
Terug naar overzicht