GJ 2014/156, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 10-10-2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:131, 319/2013

Inhoudsindicatie

Apotheker, Ontvankelijkheid, Toerekening activiteiten aan apotheek, Tekortschieten in levering capsules, Haperende levering, Inadequate communicatie, Facturering, Berisping

Samenvatting

Klager verwijt verweerder dat bestellingen niet tijdig en adequaat zijn geleverd, over uitblijvende leveringen niet is gecommuniceerd en hij tweemaal een factuur voor een niet volledige levering heeft ontvangen. Ook klaagt klager over het feit dat E. onder de vlag van de apotheek naar buiten treedt. Geoordeeld wordt dat de klacht gegrond is. Verweerder is tekortgeschoten door een haperende levering van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht