GJ 2014/24, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-12-2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:166, C2013.123

Inhoudsindicatie

Huisarts, Triagewijzer NHG, Toezicht op naleving afspraken praktijk, Standaard CVA, Spoedvisite, Geen spoedvervoer, Beroep gegrond, Vernietigt beslissing en waarschuwing RTG

Samenvatting

Vast staat dat de assistente van de huisarts in haar telefoongesprek met klager niet heeft gehandeld volgens Triagewijzer NHG. Anders dan RTG, ziet CTC onvoldoende aanknopingspunten dat geen goede afspraken bestonden in praktijk of dat huisarts onvoldoende toezicht hield op naleving afspraken. In hoger beroep is gebleken dat huisarts, nadat hij in telefoongesprek constateerde dat patiënte…

Verder lezen
Terug naar overzicht