GJ 2014/3, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 29-10-2013, ECLI:NL:TGZRSGR:2013:6, 2013-111

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Kinderpornografisch materiaal, Tuchtnorm, Reikwijdte, Privésfeer, Pedofiele geaardheid, Positie kinderverpleegkundige, Gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening

Samenvatting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), klaagster, verwijt een verpleegkundige, verweerder, schending van de tuchtnorm van art. 47 lid 1 onder b Wet BIG door als (kinder)verpleegkundige thuis veelvuldig kinderpornografisch materiaal te downloaden, bekijken en bezitten. Ook strafrechtelijk onderzoek loopt. Verweerder betwist dat de gedragingen onder de tuchtnorm vallen, aangezien het om gedragingen gaat die buiten de…

Verder lezen
Terug naar overzicht