GJ 2014/32, Regionaal Tuchtcollege Groningen 10-12-2013, ECLI:NL:TGZRGRO:2013:37, G2012/73

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Afwijkende bevindingen verzekeringsarts, Geen terugkoppeling, geen informatieopvraag, geen afstemming behandelende sector, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerder, bedrijfsarts, heeft niet voldaan aan opdracht College uit tussenuitspraak 2 juli 2013, om “de relevante aantekeningen en andere gegevens en gegevensdragers” uit dossier over te leggen. Eventuele onduidelijkheden dienen ten nadele van verweerder worden uitgelegd. Verweerder heeft niet gehandeld zoals van redelijk bekwaam handelend bedrijfsarts verwacht mag worden: verweerder heeft onvoldoende de afwijkende bevindingen verzekeringsarts betwist, en heeft geen informatie opgevraagd noch…

Verder lezen
Terug naar overzicht