GJ 2014/70, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-04-2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:129, c2013.222

Inhoudsindicatie

Huisarts, Verantwoorde zorg, Professioneel handelen beroepsbeoefenaar, Ontbreken medicatiebewakingssysteem, Doorhaling BIG-register

Samenvatting

De IGZ heeft een tuchtklacht ingediend tegen een huisarts. De klacht van de IGZ houdt in dat uit inspectiebezoeken is gebleken dat de wijze waarop de huisarts praktijk heeft gevoerd in strijd is met de binnen de beroepsgroep geldende normen en eisen voor verantwoorde zorg. Zo ontbrak er bijvoorbeeld een medicatiebewakingssysteem en was de spoed- en visitetas niet goed ingericht, er ontbraken essentiële medicijnen. Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam…

Verder lezen
Terug naar overzicht