GJ 2015/103, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 21-07-2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:66, 2014/021

Inhoudsindicatie

Specialist ouderengeneeskunde, Toezicht medisch handelen, Medisch beleid, Medische administratie, Ontvankelijkheid, Zorgplan, Reanimatie, Protocollen, Dossiervoering, Berisping

Samenvatting

Klaagster, nicht en mentor van overleden patiënte, verwijt de specialist ouderengeneeskunde, verweerder, onvoldoende toezicht op het medisch handelen, het medisch beleid en de gevoerde medische administratie. Er bestond onduidelijkheid over het te voeren beleid ten aanzien van patiënte; het was niet duidelijk of er al dan niet een actief beleid bestond en of zij wel of niet wenste te…

Verder lezen
Terug naar overzicht