GJ 2015/104, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 20-07-2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:65, 2015-1537a

Inhoudsindicatie

Psychiater, Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele handelingen, Geen therapeutisch belang, Geen inzicht in eigen handelen, Klacht gegrond, Schorsing 1 jaar

Samenvatting

Klaagster, ambulante geestelijke gezondheidszorg instelling, verwijt verweerder, psychiater, dat hij een persoonlijke (seksuele) relatie is aangegaan met een patiënte. Het College oordeelt dat verweerder zich jegens patiënte grensoverschrijdend heeft gedragen. Reeds gedurende behandeling was sprake van seksueel getinte relatie, in strijd met KNMG regels. Het stond verweerder verder niet vrij om precies zes maanden na einde…

Verder lezen
Terug naar overzicht