GJ 2015/145, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-09-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:284, C2014.289

Inhoudsindicatie

Kaakchirurg, Operatie, Schedelbasisfractuur, Ernstige beperkingen, Zorgvuldigheid, Klacht ongegrond, Vernietiging beslissing, Maatregel vervalt

Samenvatting

Appellant, kaakchirurg, komt in hoger beroep tegen de oplegging van een waarschuwing door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) te Zwolle. Als gevolg van een operatie van een te smalle bovenkaak is bij klaagster een schedelbasisfractuur ontstaan, met blijvende ernstige beperkingen in haar dagelijkse leven tot gevolg. Het RTG concludeert dat verweerder bij het nalopen van de zaagsnede onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld waardoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht