GJ 2015/148, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 19-10-2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:83, 1570

Inhoudsindicatie

Plastisch chirurg, Inspectie, Time-out procedure, Vloeistofverwisseling, Informatieplicht, Ernstige nalatigheid, Klacht gedeeltelijk gegrond, Berisping

Samenvatting

Klaagster, Inspectie voor de Gezondheidszorg, verwijt verweerster, plastisch chirurg, tekortschietende zorg door geen correcte preoperatieve time-out procedure en geen openheid over vloeistofverwisselingsfout jegens patiënt en andere hulpverleners. Het College oordeelt dat verweerster tuchtrechtelijk is aan te rekenen dat zij als eindverantwoordelijke voor het operatieve proces nagelaten heeft de time-out procedure te volgen. Door verweerster ingebouwde materialen controlemoment is…

Verder lezen
Terug naar overzicht