GJ 2015/62, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 31-03-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:106, c2014.052

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Ontvankelijkheid, Redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar, Wrakingsverzoek, Klacht ongegrond

Samenvatting

Verweerder was bedrijfsarts en was belast met de begeleiding en re-integratie van een werkneemster van klaagster. Klaagster verwijt verweerder dat hij in het medische traject niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam handelend bedrijfsarts mocht worden verwacht. En daarnaast heeft hij niet gereageerd op haar herhaalde verzoek om commentaar te geven op de bevindingen van de verzekeringsarts. Het Regionaal Tuchtcollege heeft eerst in een tussenbeslissing klaagster ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft het…

Verder lezen
Terug naar overzicht