GJ 2015/65, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 09-04-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:127, c2014.316, c2014.317, c2014.318, c2014.319, c2014.320 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Beroep IGZ, Toezichthoudende taak IGZ, Verantwoordelijkheid inspecteurs, Niet-ontvankelijkheid

Samenvatting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op grond van artikel 73 lid 1 c wet BIG beroep ingesteld tegen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege in door patiënten van een neuroloog aangespannen zaken tegen een (toenmalig) inspecteur. De Inspectie wenst meer duidelijkheid te krijgen in het belang van haar toezichthoudende taak in hoeverre inspecteurs op hun handelen tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken. De Inspectie stelt dat het Regionaal Tuchtcollege klagers ten onrechte ontvankelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht