GJ 2015/7, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 14-11-2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:143, 065/2014

Inhoudsindicatie

Huisarts, Bezoek huisartsenpost, Nalatig en onprofessioneel handelen, Missen diagnose, Niet verrichten nader onderzoek, Verantwoordelijkheidsverdeling assistent en opleider, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerder dat hij bij een consult nalatig en onprofessioneel heeft gehandeld, de diagnose diabetes mellitus heeft gemist en dat hij na onderzoek de dochter van klaagster niet heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Het College oordeelt dat het verweerder niet tuchtrechtelijk kan worden verweten dat hij niet bedacht was op de diagnose diabetes mellitus type 1. Deze diagnose is…

Verder lezen
Terug naar overzicht