GJ 2015/84, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21-05-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:168, c2014.071

Inhoudsindicatie

Kinderarts, Overlijden minderjarige, Obductie, NODO-procedure, Informatieverstrekking, Klacht gedeeltelijk gegrond

Samenvatting

Klagers hebben een klacht tegen een kinderarts ingediend in het kader van een NODO-procedure naar aanleiding van het overlijden van het minderjarige zoontje van klagers. Klagers verwijten de NODO-kinderarts dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld wat betreft de toestemming voor obductie, het verstrekken van informatie over de obductie en wat betreft het waarschuwen voor de hereniging met en het terugzien van hun kind na de obductie. Het Regionaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht